Miejsca występowania zagrożenia

Wybuchy w środowisku przemysłowym mogą wystąpić podczas transportu na taśmach, obróbki, proszkowania i przechowywania. Problem dotyczy wielu różnych materiałów. Celuloza, węgiel drzewny, kukurydza, mąka, fungicydy, zboża, mleko w proszku, pył drzewny, pyły metali, farmaceutyki, tworzywa sztuczne, żywica, skrobia, cukier i inne — w sprzyjających warunkach wszystkie te materiały mogą wybuchnąć.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!