Rozdzielacze cyklonowe


Wyzwanie

Rozdzielacze cyklonowe są stosowane zarówno jako zbiorniki, jak i kolektory pyłu. Oddzielają materiały stałe ze strumienia powietrza dzięki zawirowaniu strumienia powietrza wlotowego wpadającego do cyklonu. Pyły oraz granulaty wyrzucane są na ściany wirówki cyklonu, a następnie wpadają do zbiornika, z którego usuwane są przez obrotowy zawór zasuwowy. Tymczasem oczyszczone powietrze wydostaje się przez wylot.

Zagrożenie

Jeśli przetwarzany materiał jest palny, wytwarzany pył może z łatwością przyczynić się do wybuchu. Gdy wirówka cyklonowa jest stosowana jako główny separator, chmura wybuchowego pyłu może być także obecna w normalnych warunkach roboczych. W takich warunkach źródło zapłonu to wszystko, czego trzeba, aby spowodować eksplozję. Mogą ją spowodować na przykład wyładowania elektrostatyczne lub palące się cząstki wlotowe ze sprzętu poprzedzającego, takiego jak młyny i suszarki.

Kwestie dotyczące systemu ochrony

Systemy ochrony cyklonów muszą spełniać potrzebę utrzymania gładkości ścian wewnętrznych zbiornika, gwarantującej skuteczne działanie cyklonu. Systemy tłumienia IEP Technologies pozwalają to osiągnąć poprzez zespoły rozprowadzające, które rozprzestrzeniają środek tłumiący.

Opis systemu ochrony

Cyklony często znajdują się wewnątrz zakładu, gdzie wentylacja odprowadzająca wybuch nie jest praktycznym rozwiązaniem. Dodatkowo ich konfiguracja sprawia, że odprowadzanie eksplozji jest problematyczne, ponieważ wymagane są gładkie powierzchnie ścian i odpowiedni obszar wentylacji. System tłumienia wybuchów to doskonałe rozwiązanie. W takim systemie czujniki ciśnienia zamontowane w cyklonie wykrywają wzrost ciśnienia powodowany zbliżającym się wybuchem. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania, który uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces.

Gaśnice zamontowane na cyklonie są zaprojektowane tak, aby szybko uwolnić środek tłumiący i ugasić kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia. Umieszczona na kanale wlotowym gaśnica izolująca łagodzi zjawisko cofania się płomienia do poprzedzających urządzeń procesowych. Dodatkowo, odporny na wybuch zasuwowy zawór obrotowy zamontowany na zbiorniku zmniejsza prawdopodobieństwo przedostawania się palących się materiałów do dalszej części układu.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!