Butle z czynnikiem gaszącym

System tłumienia wybuchów składa się z trzech komponentów: (i) detektora; (ii) jednostki sterującej; i (iii) elementów tłumiących. Gdy nastąpi zapłon, kula ognia rozrasta się z jądra zapłonu dzięki fali ciśnienia (tworzącej się w wyniku wzrostu temperatury), która przemieszcza się przed czołem płomienia. Czujniki ciśnienia wybuchu skonfigurowane są tak, aby reagować na charakterystyczny wzrost ciśnienia w ciągu milisekund.


eSUPPRESSOR™


Tłumik eSUPPRESSOR™ firmy IEP Technologies to szybki tłumik stosowany w systemach tłumienia eksplozji i izolacji. Jego elektromechaniczna zasada działania jest unikatowa w branży, ponieważ do uaktywnienia nie są potrzebne urządzenia pirotechniczne. Tłumik eSUPPRESSOR posiada standardowe funkcje obejmujące monitorowanie ciśnienia, możliwość blokady/oznakowania i wskazywanie stanu urządzenia przez diody LED. Kluczową zaletą jest pełne monitorowanie wszystkich funkcji zabezpieczających, co nie jest możliwe w przypadku urządzeń wykorzystujących siłowniki pirotechniczne. Tłumik eSUPPRESSOR posiada certyfikat SIL2 przyznany przez podmiot zewnętrzny za cechy konstrukcyjne i produkcyjne.


Butle z czynnikiem gaszącym typ PistonFire


Butle z czynnikiem gaszącym typ PistonFire składa się ze znajdującego się pod ciśnieniem cylindra ze środkiem tłumiącym oraz korpusu zaworu, który obejmuje odporną na powodowany pyłem zapłon i odporną na czynniki atmosferyczne obudowę NEMA (National Electrical Manufacture’s Association). W obudowie NEMA znajduje się mechanizm uruchamiający, presostat, manometr, zawór napełniający, przełącznik nadzorujący OSHA oraz połączenia przewodów obiektowych.


Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD


Butle z czynnikiem gaszącym typ E-HRD jest przeznaczony do montażu na wszystkich typach zbiorników, przewodów i rur do pyłów, gazów i mieszanin hybrydowych. Zawór tłumika zamknięty jest kopułową tarczą i pierścieniem uszczelniającym. Ciśnienie jest w nim sprężane azotem.


Butle z czynnikiem gaszącym typ PHRD


Te tłumiki są używane do tłumienia wybuchów gazów, oparów rozpuszczalników i pyłów łatwopalnych.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!