Zagrożone branże

Jeśli materiał, który pali się w postaci stałej lub ciekłej, zostanie rozproszony w tlenie, może spowodować eksplozję pyłów lub oparów. Ponieważ warunki sprzyjające wybuchowi łatwopalnych pyłów i oparów powstają w wielu różnych procesach przemysłowych, należy koniecznie zająć się tą kwestią. Nasze doświadczenie w pomaganiu rynkowym liderom w rozumieniu i radzeniu sobie z ryzykiem deflagracji jest prawdopodobnie największe w branży ochrony przeciwwybuchowej. Nasze rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych są z powodzeniem stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym:

Typowe branże i procesy narażone na ryzyko:

Zagrożone branże


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!