Ochrona przed eksplozją

IEP Technologies to światowy lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i przeciw zagrożeniom pyłowym. Przeprowadziliśmy tysiące testów wybuchów na pełną skalę, aby lepiej zrozumieć naturę rozprzestrzeniania się płomieni i zweryfikować nasze rozwiązania ochronne, które obejmują certyfikowane przez ATEX przeciwwybuchowe otwory wentylacyjne, odpowietrzanie bezpłomieniowe, systemy tłumienia wybuchów, systemy izolacji przeciwwybuchowych oraz czujniki wybuchu. Nasze produkty są zatwierdzone przez FM oraz zgodne z ATEX, a IEP Technologies to jedyny dostawca w branży z projektowymi narzędziami obliczeniowymi, które są zgodne z dyrektywą ATEX. Oznacza to, że każdy projekt wykorzystujący nasze projektowe narzędzia obliczeniowe jest zgodny z dyrektywą ATEX.

Explosion Protection

Systemy tłumienia wybuchów


System tłumienia wybuchów składa się z trzech komponentów: detektora; jednostki sterującej; i elementów tłumiących. Gdy nastąpi zapłon, kula ognia rozrasta się z jądra zapłonu dzięki fali ciśnienia (tworzącej się w wyniku wzrostu temperatury), która przemieszcza się przed czołem płomienia. Czujniki ciśnienia wybuchu skonfigurowane są tak, aby reagować na charakterystyczny wzrost ciśnienia w ciągu milisekund.

Jednostka sterująca tłumieniem wybuchu odbiera sygnał detekcji z czujników ciśnienia i wysyła sygnał zwalniający do tłumika(-ów) wybuchu. Środek tłumiący wstrzykiwany jest do chronionego naczynia z dużą szybkością przy użyciu specjalnie zaprojektowanych dysz, co powoduje jego rozproszenie i pochłonięcie rosnącej kuli ognia. Skutkuje to szybkim schłodzeniem kuli ognia, złagodzeniem dalszego spalania i zmniejszeniem ciśnienia wybuchu. Nieodłączną częścią projektu większości systemów tłumienia wybuchów są chemiczne lub mechaniczne systemy izolacji przeciwwybuchowej, które zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia/wybuchu na inny podłączony sprzęt.

Powrót do schematu blokowego

eSUPPRESSOR™

eSUPPRESSOR™

Czujnik ciśnienia MEX-3

Czujnik ciśnienia MEX-3

Statyczny czujnik ciśnienia

Statyczny czujnik ciśnienia

Panel sterowania EX 8000 & EX 200

Panel sterowania EX 8000 & EX 200

Systemy izolacji przeciwwybuchowej


Systemy izolacji przeciwwybuchowej służą do wykrywania wybuchu w naczyniu procesowym. Następnie tworzą one barierę, która zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia/wybuchu na inny podłączony sprzęt. Takie rozprzestrzenianie się wybuchu może sprawić, że eksplozja w dowolnym połączonym zbiorniku będzie bardziej wzmożona (bardziej intensywna) niż w przypadku zwykłego zapłonu w tym zbiorniku. Izolacja przeciwwybuchowa to sprawdzona metoda zmniejszania ryzyka takich wzmożonych wybuchów, dlatego może być warunkiem koniecznym potrzebnym do zredukowania stopnia ryzyka w całym systemie ochrony przeciwwybuchowej.

Izolację przeciwwybuchową można stosować w zbiornikach, które chronione są przez systemy powstrzymywania, tłumienia lub odpowietrzania. Istnieją trzy podstawowe typy systemów izolacji przeciwwybuchowej:

Izolacja chemiczna — rozprzestrzenia środek tłumiący wybuch w kanale i tym samym tłumi rozprzestrzeniający się front płomienia, zmniejszając prawdopodobieństwo dotarcia do połączonych urządzeń i obszarów instalacji.
Aktywna izolacja mechaniczna — wyzwala aktywację zaworu wysokiej prędkości w celu utworzenia mechanicznej bariery w rurociągu. Bariery mechaniczne zapewniają ochronę przed płomieniem i propagacją ciśnienia do podłączonego sprzętu. W takim systemie koniecznymi elementami są panel sterowania i czujnik wybuchu.
Pasywna izolacja mechaniczna — zawór kanałowy, który zamyka się w reakcji na falę ciśnienia wybuchu. Może być stosowany do izolowania połączonych ze sobą kanałów zbiorników procesowych wyposażonych w ochronę przeciwwybuchową. Zwykle nie są wymagane żadne dodatkowe elementy sterujące ani czujniki.

Powrót do schematu blokowego

Pasywny zawór odcinający Ventex

Pasywny zawór odcinający Ventex

Pasywny zawór odcinający IsoFlap™

Pasywny zawór odcinający IsoFlap™

Pasywny zawór odcinający IsoDisc™

Pasywny zawór odcinający IsoDisc™

Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni

Systemy wentylacji przeciwwybuchowej


Wentylacja przeciwwybuchowa polega na wprowadzeniu łamliwego panelu lub membrany do górnej lub bocznej części urządzenia procesowego, tak aby nadciśnienie wybuchu zostało uwolnione do atmosfery. Wentylacja to sprawdzona strategia ochrony przeciwwybuchowej wszędzie tam, gdzie jej stosowanie jest bezpieczne.

Przez wiele lat najczęstszą strategią ochrony przed eksplozją była wentylacja. Prawidłowo stosowana wentylacja przeciwwybuchowa pozostaje opłacalną strategią. Podczas gdy wentylacja jest zwykle najbardziej opłacalną metodą ochrony przeciwwybuchowej, istnieją okoliczności, w których jest niepraktyczna, a preferowaną opcją staje się tłumienie wybuchu.

Ponieważ zadaniem wentylacji przeciwwybuchowej jest uwolnienie nadciśnienia wybuchu przed uszkodzeniem zbiornika procesowego, spalone i niespalone pyły oraz opary są uwalniane przez otwór wentylacyjny. Wyrzucona kula ognia, której typowa objętość jest co najmniej ośmiokrotnie większa niż objętość zbiornika, musi zostać uwolniona do bezpiecznego obszaru. Należy pamiętać, że wentylacja przeciwwybuchowa jedynie uwalnia ciśnienie deflagracji z wentylowanego zbiornika procesowego, a więc po eksplozji można spodziewać się pożaru. Do projektu bezpieczeństwa instalacji procesowej należy więc włączyć odpowiednie środki kontroli przeciwpożarowej. Ponadto prawdopodobnie dojdzie także do rozprzestrzenienia się wybuchu przez połączone przewody. W związku z tym wymagana jest także izolacja wybuchu.

Powrót do schematu blokowego Pobierz broszurę

Bezpłomieniowy odpowietrznik IV8

Bezpłomieniowy odpowietrznik IV8

Bezpłomieniowy odpowietrznik EVN

Bezpłomieniowy odpowietrznik EVN

Bezpłomieniowy odpowietrznik EXL

Bezpłomieniowy odpowietrznik EXL

Przeciwwybuchowe otwory wentylacyjne

Przeciwwybuchowe otwory wentylacyjne

Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!