Przenośniki Pneumatyczne


Wyzwanie

Pneumatyczne systemy przenośnikowe przenoszą produkty palne dowolnego typu i rozmiaru, zwykle przy stężeniu pyłów i oparów na poziomie wystarczającym do utrzymania spalania. Ryzyko wybuchu zależy od produktu i jego stężenia, a także od natężenia przepływu powietrza.

Mimo że źródła zapłonu, takie jak wyładowania elektrostatyczne w kanale systemu przenośnikowego, występują rzadko, systemy te mają tendencję do przenoszenia płomieni oraz palących się materiałów wytwarzanych w innych obszarach zakładu przetwórczego. Jeśli te źródła zapłonu będą w stanie bez przeszkód przedostać się wzdłuż systemu przenoszenia, eksplozja będzie bardzo prawdopodobna.

Potrzebny jest więc system zdatny do wykrywania i tłumienia źródeł zapłonu w dowolnym punkcie wzdłuż toru pneumatycznej taśmy transportującej.

Rozwiązanie

System ochrony przeciwwybuchowej IEP Technologies to ekonomiczny sposób na ochronę przed rozprzestrzenianiem się kuli ognia z jednego procesu do drugiego. System ten wykorzystuje czujniki ciśnienia i detektory podczerwieni, które umieszczone są w kluczowych punktach na całej długości toru przenoszenia. Jeśli dojdzie do zapłonu, wysokowydajne tłumiki (HRD) uwalniają środek tłumiący wybuch do obszaru zagrożenia, gasząc w ten sposób wybuch i zapobiegając wybuchom w sąsiednim sprzęcie. Niezawodne systemy IEP Technologies są przeznaczone do ochrony systemów przenośnikowych transportujących wszystkie materiały — od węgla, aż po produkty spożywcze.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!