Młyny I Rozdrabniacze


Zastosowanie

Zastosowania związane z mieleniem obejmują szeroki zakres urządzeń różnego rodzaju. Materiał przechodzi zwykle przez kanał wlotowy do środka młyna, skąd jest wyrzucany na zewnątrz w celu uderzenia o umieszczony naprzeciwko zestaw nachodzących na siebie sworzni lub jest mechanicznie mielony na mniejsze drobinki. Na skutek zderzeń między cząstkami lub między cząstkami i metalem tworzy się bardzo cienki materiał, który jest wyładowywany do naczynia odbiorczego. Może się to odbywać mechanicznie za pomocą przenośnika, pneumatycznie lub poprzez spadek grawitacyjny.

Zagrożenie

Systemy mielenia stanowią szczególne zagrożenie. Nie tylko generują drobne materiały — ich ruchome części wytwarzają energię i stanowią potencjalne źródło zapłonu. Oprócz wewnętrznych źródeł zapłonu, w ich strumieniach zasilających występują obce materiały, które mogą wywołać iskrzenie. Instalowane zwykle w młynach separatory magnetyczne usuwają tylko niektóre z tych materiałów, takie jak kawałki metalu. Mimo że wiele młynów zaprojektowano tak, aby były w stanie wytrzymać dynamiczne zmiany ciśnień wewnętrznej deflagracji, kanały i urządzenia sąsiadujące mogą być podatne na gwałtowne skutki rozprzestrzeniania się wybuchu.

Opis systemu ochrony

Często bliskość młyna i naczynia zbiorczego umożliwia praktyczne umieszczenie ich w jednej strefie ochronnej. Większe systemy można podzielić na kilka stref, które niezależnie rozpoczynają tłumienie wybuchu. Czujniki ciśnienia wybuchu są montowane zarówno na młynie, jak i na odbiorniku. Wykrywają wzrost ciśnienia powodowany zbliżającą się eksplozją. W młynach wykorzystujących pneumatyczne przenoszenie mielonego materiału powszechnym środkiem detekcji są również czujniki podczerwieni. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania, który uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces. Gaśnice zamontowane na zbiorniku młyna i na kolektorze są zaprojektowane tak, aby ugasić kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia. Gaśnica izolacyjna z zespołem węża na kanale młyna oraz gaśnica izolacyjna z dyszą rozprowadzającą na kanale transportowym rozprowadzają środek tłumiący, aby złagodzić przepływ płomienia.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!