Elewatory Kubełkowe Do Ziaren


Wyzwanie

Największym wyzwaniem jest zapobieganie szybkiemu rozprzestrzenianiu się deflagracji z obszaru głowicy lub rozrusznika elewatora zbożowego przez jakąkolwiek odnogę podnośnika do otaczającego sprzętu. Kolejnym wyzwaniem jest zastosowanie przyjaznego dla środowiska środka, który przed zniszczeniami powodowanymi wybuchem chroni zarówno ludzi, jak i obiekty.

Zastosowanie

System ochrony elewatorów zbożowych X-PAC III to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli uporać się z ryzykiem wybuchu związanym z kubełkowymi elewatorami zbożowymi. Systemy chroniące przed wybuchem to odpowiednie podejście do ochrony odnóg elewatorów zbożowych, które służą do przetwarzania luźnej masy surowca według normy NFPA 61 w zakresie zapobiegania pożarom i wybuchom pyłu w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (ang. NFPA 61 Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities). X-PAC III oferuje znaczną przewagę nad metodą wentylacji odnóg elewatora dzięki zapewnieniu gaśnic z izolacją wybuchową na zsypach wlotowych, zsypach zrzutowych oraz przewodach do odsysania pyłu. Gaśnice izolujące łagodzą rozprzestrzenianie się wybuchów na podłączony sprzęt, w którym mogłoby dojść do niszczących wybuchów wtórnych. Jest to szczególnie istotne w elewatorach zasilających główne silosy do przechowywania ziarna.

Opis

System X-PAC III składa się z jednostek sterujących EX 200TM i czterech typów urządzeń zamontowanych na elewatorze kubełkowym. Są to jednostka detektor-gaśnica, jednostka gaśnicy, jednostka izolacyjna kanału i detektor wyłączania. Każde urządzenie jest wyposażone w stalową ramę umożliwiającą montaż na elewatorze kubełkowym. Jednostka izolacyjna kanału jest wyposażona w elastyczny wąż do montażu na przewodzie odprowadzającym pył. Zwykle przewidziane są oddzielne strefy ochronne dla głowicy elewatora oraz dla jego rozrusznika. Po wykryciu deflagracji gaśnice w tej strefie uwalniają środek tłumiący DuPont FE-25TM. Jednocześnie jednostka sterująca EX 200 inicjuje wyłączenie procesu i aktywuje alarm.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!