Testowanie materiałów

Centrum badań spalania IEP Technologies wykorzystuje sprawdzone metody badań, takie jak te opublikowane przez ASTM, U.S. DOT, ONZ i inne organizacje. Centrum to może przeprowadzić testy określające właściwości spalania przetwarzanego materiału, w tym pyłów, cieczy i gazów. Poznanie właściwości materiału to pierwszy krok ku zaprojektowaniu odpowiedniego rozwiązania ochronnego.

   
 • Dane na temat wybuchowości chmur pyłu
  Do projektowania systemów tłumienia wybuchów, w tym systemów wentylujących, izolujących i tłumiących, wykorzystywane są maksymalne ciśnienie wybuchu, Pmax, i stała szybkość eksplozji, Kst.

 • Minimalne stężenie wybuchowe
  Jako element oceny ryzyka deflagracji można wykorzystać wskaźnik MEC, który bierze pod uwagę wszystkie czynniki istotne dla oceny zagrożenia wybuchem i pożarem w danym procesie.

 • Ograniczanie stężenia tlenu
  Pyły o granicznym stężeniu tlenu mogą być wartościowe przy opracowywaniu strategii przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz strategii ochrony, które wykorzystują gazy obojętne w celu zmniejszenia stężenia tlenu w przestrzeni technologicznej.

 • Minimalna energia zapłonu
  Minimalna energia zapłonu chmury pyłu jest wykorzystywana przede wszystkim w celu oceny prawdopodobieństwa zapłonu podczas przetwarzania i obsługi. Prawdopodobieństwo zapłonu jest wykorzystywane do oceny zapotrzebowania na środki ostrożności, takie jak systemy przeciwwybuchowe.

 • Temperatura zapłonu chmury pyłu
  MIT Cloud to procedura mierzenia minimalnej temperatury, przy której chmura ulegnie samozapłonowi pod wpływem powietrza ogrzanego w piecu przy lokalnym ciśnieniu atmosferycznym.

 • Temperatura zapłonu gorącej powierzchni dla warstwy pyłu
  MIT Layer mierzy minimalną temperaturę, w której warstwa pyłu będzie się sama nagrzewać. Ta charakterystyka zapłonu pyłu może zostać uwzględniona jako jeden z elementów oceny ryzyka pożaru, w której bierze się pod uwagę wszystkie istotne czynniki ryzyka.

 • Zapłon przez samoogrzewanie
  Ta procedura służy do oceny tendencji masy pyłu do ulegania samorzutnemu zapłonowi, gdy wystawiona jest ona na działanie ogrzanego środowiska.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!