Suszarki pneumatyczne


Zastosowanie

Suszarki pneumatyczne są używane do suszenia wilgotnych materiałów, takich jak skrobia kukurydziana. Materiał przeznaczony do suszenia jest dozowany do strumienia gorącego powietrza wytwarzanego przez grzejnik olejowy lub gazowy. Produkt schnie w miarę transportowania go wzdłuż przewodu suszarki. Kanały te kończą się w układzie cyklonów lub innych separatorów, które usuwają wysuszony produkt ze strumienia powietrza. Stosowane mogą być również separatory wtórne, takie jak kolektory pyłów.


Zagrożenie


Jeśli przetwarzany materiał jest palny, wytwarzany pył może z łatwością przyczynić się do wybuchu. W systemach suszenia typu flash przetwarzany materiał staje się bardziej wrażliwy na zapłon, ponieważ przechodząc przez suszarkę, traci swoją wilgoć. Minimalna energia zapłonu wysuszonego produktu może być na tyle niska, aby stwarzać ryzyko zapłonu w wyniku wyładowania statycznego. Ponadto materiał przylegający do ścianek suszarki może absorbować ilość energii wystarczającą do samozapłonu. Może więc dojść do deflagracji generującej szybko przemieszczające się płomienie oraz do gwałtownego wytworzenia niszczycielskiego ciśnienia z powodu wzrostu ciśnienia wynikającego z geometrii kanału.

Rozważania dotyczące systemu ochrony

Systemy ochrony suszarek typu flash muszą zapewniać odpowiednie stężenie środka w całym procesie. Dodatkowo, jeśli stosowane są cyklony, konieczne jest zapewnienie gładkich ścian wewnętrznych w celu utrzymania wydajności oddzielania powietrza. Systemy tłumienia IEP Technologies uwzględniają tę potrzebę, gdyż są pozbawione wystających elementów oraz, zależnie od potrzeb, mogą być ewentualnie wyposażone w układy do błyskawicznego rozprowadzania środka tłumiącego.

Opis systemu ochrony


W systemie tłumienia wybuchów przeznaczonego do suszarek typu flash czujniki wykrywania ciśnienia wybuchowego są rozmieszczone w różnych miejscach wzdłuż toru suszarki i na każdym z separatorów powietrza. Wykrywają one wzrost ciśnienia powodowany zbliżającą się eksplozją i wysyłają sygnał do panelu sterowania. Jednostka sterująca uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces. Gaśnice zaprojektowano tak, aby szybko uwalniały środek i gasiły kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia, celem złagodzenia rozprzestrzeniania się płomienia. Podobnie gaśnice zamontowane na separatorach powietrza gaszą kulę ognia i łagodzą rozprzestrzenianie się wybuchu w podłączonym sprzęcie.

Opis systemu ochrony


W systemie tłumienia wybuchów przeznaczonego do suszarek typu flash czujniki wykrywania ciśnienia wybuchowego są rozmieszczone w różnych miejscach wzdłuż toru suszarki i na każdym z separatorów powietrza. Wykrywają one wzrost ciśnienia powodowany zbliżającą się eksplozją i wysyłają sygnał do panelu sterowania. Jednostka sterująca uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces. Gaśnice zaprojektowano tak, aby szybko uwalniały środek i gasiły kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia, celem złagodzenia rozprzestrzeniania się płomienia. Podobnie gaśnice zamontowane na separatorach powietrza gaszą kulę ognia i łagodzą rozprzestrzenianie się wybuchu w podłączonym sprzęcie.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!