ENERGIA I MOC

Ochrona w przemyśle energetycznym zasadniczo koncentruje się na zakładach wytwarzający etanol, węgiel i biopaliwa. Większość etanolu wytwarzana jest ze skrobi lub roślin cukrowych w procesie mielenia na sucho. Kukurydza może na przykład być mielona na mąkę, a następnie pozostawiona, aż sfermentuje do etanolu. W takim procesie zagrożenie wybuchowe występuje na każdym etapie. Produkcja węgla generuje wybuchowy pył w procesie przenoszenia i rozdrabniania większych kawałków węgla na drobniejsze produkty. Biopaliwa wymagają suszenia większych cząstek organicznych i produktów celulozowych oraz mielenia ich na mniejsze cząstki. W procesie tym dochodzi do przenoszenia cząstek kurzu oraz granulek. Wszystkie te procesy sprzyjają eksplozjom.


Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed eksplozją

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów chroniących przed eksplozją: bazujące na wentylacji, izolacji i tłumieniu. Rozwiązanie pasujące najlepiej do konkretnego zastosowania można znaleźć za pomocą poniższego schematu blokowego.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!