PRZEMYSŁ CHEMICZNY

W przemyśle chemicznym przetwarzane są najróżniejsze surowce, w tym ropa naftowa, gaz ziemny, powietrze, woda, metale, minerały oraz ponad 70 000 innych produktów. Przetwarzane są materiały o różnych stopniach wybuchowości. Materiały te łatwo ulegają zapłonowi i często mają niską tolerancję zapłonu. Gdy palne opary łączą się z pyłem, stwarzają wyjątkowe wyzwanie w postaci mieszanki, która może ulec zapłonowi z powodu wyładowania elektrostatycznego, przegrzania mechanicznego lub reakcji chemicznej.

Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed eksplozją

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów chroniących przed eksplozją: bazujące na wentylacji, izolacji i tłumieniu. Rozwiązanie pasujące najlepiej do konkretnego zastosowania można znaleźć za pomocą poniższego schematu blokowego.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!