Suszarki Rozpyłowe


Zastosowanie

W typowym systemie suszenia rozpyłowego organiczna wodna zawiesina wpada do zbiornika suszącego przez dyszę rozpylającą. Gdy zatomizowana chmura materiału spada pod wpływem grawitacji, strumień gorącego powietrza suszy ją. Wysuszony materiał opuszcza sekcję zasobnika. Następnie można go dalej suszyć lub chłodzić za pomocą suszarki/chłodnicy ze złożem fluidalnym, zanim trafi on do separatora pyłu, takiego jak kolektor pyłów czy cyklon (jak pokazano). Można zastosować kilka separatorów.

Zagrożenie

Zwykle system suszenia rozpyłowego przetwarza ogromną objętość potencjalnie wybuchowego materiału. Mimo że materiał trafia do suszarki w postaci mokrego sprayu, szybko wysycha, co czyni go bardziej podatnym na zapłon. Zapłon może być spowodowany napływającymi cząstkami palnymi z grzejnika opalanego gazem lub olejem, które mogą mieć temperaturę rzędu 260°C. Do zapłonu może dojść również w dalej położonych elementach procesu lub w wyniku samozapłonu osadów materiału w suszarce.

Rozważania dotyczące systemu ochrony

Rozwiązania ochrony systemów suszących muszą spełniać potrzebę utrzymania gładkich ścian wewnętrznych. Ma to na celu zapobieganie gromadzeniu się produktów i zapewnienie wydajnej pracy suszarki oraz cyklonu. Systemy tłumienia IEP Technologies pozwalają to osiągnąć poprzez zespoły rozprowadzające, które rozprzestrzeniają środek tłumiący.

Opis systemu ochronnego

Systemy suszenia są zwykle podzielone na dwie części. Pierwsza część suszy materiał. Druga sekcja oddziela suchy materiał od strumienia powietrza. W związku z tym stosowany system tłumienia wybuchów składa się zwykle z dwóch stref. Pojemnik suszący i zbiornik(-i) do oddzielania pyłu mają strefy ochronne, które działają niezależnie od siebie, zapewniając jednocześnie bariery izolacyjne, aby złagodzić rozprzestrzenianie się wybuchu między połączonymi ze sobą zbiornikami. W takim systemie czujniki ciśnienia zamontowane na suszarce oraz separatorze pyłu, na przykład cyklonowym, wykrywają wzrost ciśnienia powodowany zbliżającym się wybuchem. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania. Skutkuje to uruchomieniem bardzo szybkich elementów tłumiących w problematycznej strefie, które szybko uwalniają środek tłumiący, aby ugasić kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia. Gaśnice izolacyjne zamontowane przy kanałach ograniczają rozprzestrzenianie się wybuchu do połączonych urządzeń procesowych. Jednostka sterująca również automatycznie przerywa proces, łagodząc przenoszenie palących się materiałów, kurzu i powietrza.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!