PRZEMYSŁ LAKIERÓW I BARWNIKÓW

Istnieją dwa segmenty przemysłu farb, lakierów i barwników, w których problemem są wybuchy. Producenci lakierów proszkowych stosują młyny strumieniowe do natryskiwania materiału z dużą prędkością, rozbijania go, a następnie transportowania do zbiorników filtracyjnych, zbiorników magazynowych, kolektorów pyłu i separatorów cyklonowych. Użytkownicy lakierów proszkowych nakładają je na metalowe produkty w kabinach lakierniczych. Proces ten może powodować nagły pożar. Może również dojść do gwałtownych wybuchów, które mogą przenieść się do kolektorów pyłu i separatorów cyklonowych. Zwykle znajdują się one wewnątrz, w samym centrum zakładu, co sprawia, że pionowa wentylacja przeciwwybuchowa staje się niepraktyczna.

Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed eksplozją

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów chroniących przed eksplozją: bazujące na wentylacji, izolacji i tłumieniu. Rozwiązanie pasujące najlepiej do konkretnego zastosowania można znaleźć za pomocą poniższego schematu blokowego.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!