Poziome suszarki do cieczy


Zastosowanie

Złoża fluidalne służą do chłodzenia oraz suszenia materiału. Produkt podawany jest grawitacyjnie na zamkniętą, poziomą, perforowaną płytę. Gorące lub zimne powietrze wprowadzone poniżej płyty przedmuchuje produkt, aby utworzyć fluidalne złoże materiału. Suszarka (lub chłodziarka) złoża fluidalnego oscyluje w sposób, który pozwala na transport materiału do tamy znajdującej się przy odpływie na końcu płytki. Powietrze wydostaje się przez zamontowane na górze kanały odprowadzające i przepływa do jednego lub kilku kolektorów pyłu lub separatorów cyklonowych.

Zagrożenie

Jeśli przetwarzany materiał jest palny, wytwarzany pył może z łatwością przyczynić się do wybuchu. Suszarki/chłodziarki ze złożem fluidalnym generują potencjalnie wybuchową mieszankę pyłu i powietrza, ponieważ suszony lub chłodzony materiał jest fluidyzowany przez napływające powietrze. W takich warunkach źródło zapłonu to wszystko, czego trzeba, aby spowodować eksplozję. Mogą ją spowodować na przykład palące się cząstki wlotowe ze sprzętu poprzedzającego, na przykład z innych suszarek. Materiał przylegający do ścianek suszarki lub gromadzący się w wewnętrznej tamie również może ulec samozapłonowi, a co za tym idzie — zapoczątkować wybuch.

Opis systemu ochrony

Suszarki/chłodziarki znajdują się zwykle wewnątrz placówki produkcyjnej, przez co wentylacja przeciwwybuchowa jest niepraktyczna. To zadanie utrudnia również ich geometria. System tłumienia wybuchów to doskonałe rozwiązanie. W takim systemie czujniki ciśnienia zamontowane w suszarce/chłodziarce wykrywają wzrost ciśnienia powodowany zbliżającym się wybuchem. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania, który uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces. Gaśnice zamontowane na suszarce/chłodziarce są zaprojektowane tak, aby szybko uwolnić środek tłumiący i ugasić kulę ognia przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia. Umieszczone na kanale wlotowym oraz przy kanałach odsysania pyłu gaśnice izolacyjne zapobiegają rozprzestrzenianiu się wybuchu do podłączonych urządzeń procesowych.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!