Kolektory pyłów


Zastosowanie

Kolektory pyłów stosowane są zarówno jako zbiorniki odbiorcze, jak i pojemniki do magazynowania pyłu. Ich zadaniem jest oddzielanie pyłu ze strumienia powietrza za pomocą układu worków lub wkładów filtracyjnych. Gdy zanieczyszczone pyłem powietrze wpada do kolektora, zwalnia. Część pyłu trafia do zbiornika magazynującego, który jest następnie opróżniany przez obrotowy zawór zasuwowy. Lżejszy pył wtłaczany jest we wkłady filtracyjne, z których jest okresowo usuwany przez podmuchy powietrza lub mechanizm wstrząsający.

Zagrożenie

Jeśli przetwarzany materiał jest palny, wytwarzany pył może z łatwością przyczynić się do wybuchu. Kolektor pyłów zbiera najmniejsze, a co za tym idzie — najbardziej palne drobinki. Z tego powodu kolektory pyłów są najczęściej zabezpieczanymi zbiornikami procesowymi. Wiele kolektorów pyłu pracuje przy obciążeniu pyłem poniżej granicy wybuchowości. Jednak podczas czyszczenia filtra, zarówno przez potrząsanie, jak i przez odwrotny strumień powietrza, może dojść do osiągnięcia stężenia wybuchowego. W takich warunkach źródło zapłonu to wszystko, czego trzeba, aby spowodować eksplozję. Mogą ją spowodować na przykład wyładowania elektrostatyczne lub palące się cząstki wlotowe ze sprzętu poprzedzającego, takiego jak młyny i suszarki. Deflagracja może skutkować nie tylko uszkodzeniem kolektora pyłu, lecz również rozprzestrzenić się na podłączony sprzęt. Norma NFPA 654 wymaga, aby izolacja deflagracji była w stanie zatrzymać rozprzestrzenianie się płomienia między połączonymi ze sobą zbiornikami.

Kwestie dotyczące systemu ochrony

Systemy ochrony cyklonów muszą spełniać potrzebę utrzymania gładkości ścian wewnętrznych zbiornika, gwarantującej skuteczne działanie cyklonu. Systemy tłumienia IEP Technologies pozwalają to osiągnąć poprzez zespoły rozprowadzające, które rozprzestrzeniają środek tłumiący.

Opis systemu ochrony

W przypadku kolektorów pyłu zamontowanych na zewnątrz lub blisko ściany zewnętrznej skuteczną metodą ochrony jest wentylacja przeciwwybuchowa. Ochrona jest zapewniana przez odpowietrznik przeciwwybuchowy, który rozrywa się przy wcześniej nastawionym ciśnieniu rozrywającym, zmniejszając ciśnienie spowodowane przez deflagrację. W przypadku urządzeń procesowych znajdujących się w pomieszczeniu, ale z dala od ściany zewnętrznej, godną uwagi opcją są odpowietrzniki bezpłomieniowe. W przypadku takich odpowietrzników płomień jest zatrzymywany, a gazy są chłodzone, gdy przechodzą przez siatkę ze stali nierdzewnej.

Kolektor pyłów jest często umieszczony wewnątrz placówki produkcyjnej, przez co wentylacja przeciwwybuchowa jest niepraktyczna. W takich przypadkach rozwiązaniem jest system tłumienia wybuchów. W takim systemie czujniki ciśnienia zamontowane na kolektorze wykrywają początkowy wzrost ciśnienia powodowany zbliżającym się wybuchem. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania, który uruchamia gaśnice wyładowcze o wysokiej częstotliwości, przerywając jednocześnie proces. Gaśnice zamontowane na kolektorze są zaprojektowane tak, aby szybko uwolnić środek tłumiący i ugasić kulę ognia przed osiągnięciem szkodliwego ciśnienia. Umieszczona na kanale wlotowym gaśnica izolująca zapobiega zjawisku cofania się płomienia do podłączonych urządzeń procesowych znajdujących się we wcześniejszej części instalacji.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!