Kosztowne konsekwencje eksplozji

Rozważ niszczące skutki, jakie eksplozja mogłaby spowodować w Twoim zakładzie produkcyjnym lub przetwórczym. Proces produkcji mógłby zostać przerwany na całe dni lub nawet tygodnie. Przerwa w działalności i związana z tym utrata produktywności mogłyby przyczynić się do spadku konkurencyjności Twojej firmy na rynku. Koszt ubezpieczenia mógłby drastycznie wzrosnąć. Konsekwencje mogą być jeszcze gorsze. Twoi pracownicy mogą odnieść poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.

Jak dochodzi do eksplozji?

Do wybuchu deflagracyjnego doprowadzić może połączenie pięciu czynników: paliwa, tlenu, dyspersji, źródła zapłonu i ograniczonej przestrzeni. Czy te czynniki występują w Twoim procesie? Paliwo może rozprzestrzeniać się jako chmura drobnych cząsteczek, palny gaz lub lotny związek chemiczny, który tworzy opary. Tlen jest obecny w większości procesów zakładowych. Zapłon może zostać zainicjowany przez płomień, łuk spawalniczy, spontaniczne spalanie, tarcie lub iskry elektrostatyczne. Ponadto większość procesów w placówkach produkcyjnych odbywa się na ograniczonej przestrzeni. Gdy wszystkie pięć czynników wystąpi w jednym miejscu, powstaje potencjalne ryzyko eksplozji.

Jak powstają niebezpieczne warunki?

Wybuch to rozprzestrzeniająca się fala spalania (deflagracja), przemieszczająca się wolniej niż prędkość dźwięku. Płomienie przednie przemieszczają się początkowo powoli, ale szybko zwiększają prędkość, co przyczynia się do powstania czołowej fali wysokiego ciśnienia lub fali uderzeniowej. Ponieważ większość procesów przemysłowych nie została opracowana w sposób pozwalający wytrzymać ciśnienie powstające podczas eksplozji, w procesie uwalniania niszczycielskiej fali ciśnienia i płomieni dochodzi do rozerwania. Wiążące się z tym zniszczenia mogą obejmować znacznie większe eksplozje wtórne, do których dochodzi, gdy wybuch początkowy naruszy warstwy pyłów zalegające w zakładzie. W konsekwencji może dojść też do pożaru powybuchowego.

 

Średnia wysokość strat na każdy incydent wybuchu w typowym roku wynosi 3,4 miliona USD.

Całkowite straty w związku z wybuchami są czterokrotnie wyższe niż straty powodowane wszystkimi innymi czynnikami razem wziętymi, włączając w to pożary.Eksplozje stanowią mniej niż 4% wszystkich zakłóceń, ale jednocześnie doprowadzają do prawie 40% wszystkich strat.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!