Komponenty Systemu Ochrony Przed Wybuchem


Komponenty

Nieważne czy najlepszym rozwiązaniem do ochrony przed wybuchem jest w danym przypadku tłumienie, wentylacja czy izolacja, IEP Technologies oferuje odpowiednie produkty spełniające Twoje potrzeby. Nasze komponenty systemowe przechodzą rygorystyczne, zewnętrzne testy w celu uzyskania wymaganych zatwierdzeń, na przykład ATEX i NFPA. Ponieważ każde zagrożenie związane z wybuchem jest inne, oferujemy różnego rodzaju detektory eksplozji, jednostki sterujące i tłumiki, które pozwalają dopasować projekt systemu ochrony do każdego indywidualnego zastosowania.

Jednostki Strerujące

 • Jednostrefowe (EX 100.1/200) i wielostrefowe (jednostka sterująca EX-8000)
  Jednostrefowe (EX 100.1/200) i wielostrefowe (jednostka sterująca EX-8000)

  Działanie jednostki sterującej bazuje na mikroprocesorze, który pełni zarówno funkcje kontrolne, jak i weryfikacyjne. Jednostka składa się z układów sterujących i ładujących akumulatory, z zasilacza i panelu przedniego, który oferuje elementy sterowania i wskaźniki widoczne przez odporny na zarysowania wziernik. Jednostka jest zamknięta w obudowie zaprojektowanej w celu zapewnienia doskonałej ochrony przed kurzem oraz warunkami atmosferycznymi. Dostęp do złączy zaprojektowano starannie z myślą o ułatwieniu instalacji.

  Wszelkie sygnały wychodzące z czujników ciśnienia wybuchu lub płomienia są rejestrowane, testowane i oceniane przez jednostkę sterującą. Linie monitorowania i aktywacji są stale sprawdzane pod kątem przerwania przewodu, zwarcia doziemnego i zwarcia w obwodzie. Dodatkowo automatyczny system autotestu zapewnia, że wszystkie ważne funkcje jednostki sterującej są weryfikowane elektronicznie. Te jednostki sterujące oferują zarówno styki przekaźnika awaryjnego do blokowania procesu, jak i styki przekaźnika alarmowego do powiadamiania w razie aktywacji systemu.

  Pobierz arkusz danych dla jednej strefy
  Pobierz arkusz danych dla weielu stref

Wykrywanie

 • System dynamicznej detekcji SmartDSm
  System dynamicznej detekcji SmartDSm

  Dynamiczne komórki pomiarowe w detektorze wykrywają zmiany ciśnienia. Po przekroczeniu zaprogramowanych wartości ciśnienia detektor reaguje w ciągu kilku mikrosekund, generując alarm. Detektor MEX jest wyposażony w maksymalnie dwa czujniki ceramiczne zamknięte w pojedynczej, zwartej obudowie. To jedyny detektor z wyjściem algorytmicznym i logiką decyzyjną bazującą na pełnoskalowych testach eksplozji, wiedzy eksperckiej i doświadczeniu praktycznym. Wyjście i logika decyzyjna zapewniają najwyższe bezpieczeństwo wykrywania poprzez ocenę różnicy między wzrostem ciśnienia wybuchu i zmianami ciśnienia procesowego. Ceramiczne czujniki komórek sprawiają, że detektor jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozyjnych pyłów, gazów i cieczy. Za pomocą skrzynki zaciskowej („FAB”) detektor MEX można podłączyć do różnych jednostek sterujących.

  Konkurencyjne zalety detektora MEX obejmują:

  Dynamiczne wykrywanie ciśnienia w oparciu o charakterystyczny profil czasowy wzrostu ciśnienia, związany z wystąpieniem ograniczonej eksplozji. To znacznie zwiększa odporność na fałszywe alarmy oraz podnosi bezpieczeństwo wykrywania.

  Wykorzystuje dwie komórki wykrywające ciśnienie, aby zwiększyć bezpieczeństwo wykrywania i wprowadzić nadmiarowość.

  Programowalny w terenie moduł jest dostosowany do szerokiego zakresu zagrożeń i warunków procesowych. Jest również wyposażony w bufor historii nastaw programowanych podczas przekazywania do eksploatacji oraz w funkcję diagnostyki poaktywacyjnej.

  Pobierz arkusz danych

 • Statyczny czujnik ciśnienia
  Statyczny czujnik ciśnienia

  Statyczne detektory ciśnienia są używane w stabilnych procesach, które mają tylko jedną wartość progową (czyli moment aktywacji detektora). Detektor może być regulowany w warunkach polowych i zatwierdzony przez FM. Detektory te są zwykle montowane w parze z ogranicznikami drgań, aby minimalizować ryzyko fałszywych alarmów wynikających z błędów operatora. Statyczne detektory ciśnienia są niezawodne i skuteczne, a wydajność ich działania jest dobrze udokumentowana.

  Pobierz arkusz danych

 • Detektory podczerwieni i ultrafioletu
  Detektory podczerwieni i ultrafioletu

  Detektory optyczne obejmują detektory podczerwieni („IR”) i promieniowania ultrafioletowego („UV-IR”), które są integrowane z systemami przeciwwybuchowymi zależnie od zastosowań. Czujnik podczerwieni jest zwykle używany w połączonych kanałach systemów odpylających. Detektor UV-IR stosuje się w systemach ochrony przed łatwopalnymi gazami i oparami, na przykład w pomieszczeniach do napełniania aerozolem i pomieszczeniach do przechowywania chemikaliów.

  Pobierz arkusz danych IR-13
  Pobierz arkusz danych UV/IR

Tłumiki

 • eSUPPRESSOR™
  eSUPPRESSOR™

  Tłumik eSUPPRESSOR™ firmy IEP Technologies to szybki tłumik stosowany w systemach tłumienia eksplozji i izolacji. Jego elektromechaniczna zasada działania jest unikatowa w branży, ponieważ do uaktywnienia nie są potrzebne urządzenia pirotechniczne. Tłumik eSUPPRESSOR posiada standardowe funkcje obejmujące monitorowanie ciśnienia, możliwość blokady/oznakowania i wskazywanie stanu urządzenia przez diody LED. Kluczową zaletą jest pełne monitorowanie wszystkich funkcji zabezpieczających, co nie jest możliwe w przypadku urządzeń wykorzystujących siłowniki pirotechniczne. Tłumik eSUPPRESSOR posiada certyfikat SIL2 przyznany przez podmiot zewnętrzny za cechy konstrukcyjne i produkcyjne.

  Po wykryciu wybuchu centrala sterująca zabezpieczenia przeciwwybuchowego wysyła sygnał uaktywnienia do mechanizmy zaworu tłumika eSUPPRESSOR. Wysoce specyficzny mechanizm wyzwalania pozwala na skrajnie szybkie (w ciągu poniżej 10 ms) otwarcie klapy zaworu, co umożliwia uwolnienie przez układ dysz środka tłumiącego do zabezpieczanej przestrzeni

  Pobierz arkusz danych

 • Tłumik Pistonfire II
  Tłumik Pistonfire II

  Tłumik PistonFire składa się ze znajdującego się pod ciśnieniem cylindra ze środkiem tłumiącym oraz korpusu zaworu, który obejmuje odporną na powodowany pyłem zapłon i odporną na czynniki atmosferyczne obudowę NEMA (National Electrical Manufacture’s Association). W obudowie NEMA znajduje się mechanizm uruchamiający, presostat, manometr, zawór napełniający, przełącznik nadzorujący OSHA oraz połączenia przewodów obiektowych. Obudowa NEMA jest całkowicie uszczelniona za pomocą pokrywy śrubowej i odpornego na eksplozję szybkozłącza, umożliwiającego łatwe podłączanie okablowania. Po wykryciu początku eksplozji tłumik otrzymuje sygnał uruchamiający. Mechanizm uruchamiający inicjuje szybkie uwalnianie sprężonego, suchego, tłumiącego środka chemicznego do obszaru chronionego. Trwa to zaledwie kilka milisekund.

  Przewagi konkurencyjne obejmują:

  Certyfikaty DOT, TC — przetestowane pod ciśnieniem i w warunkach fabrycznych, a następnie dostarczone na miejsce w przeciwieństwie do testów ciśnieniowych i szczelnościowych przeprowadzanych w zakładzie klienta

  Monitorowany i zablokowany przełącznik niskiego ciśnienia do najnowszej wersji NFPA 69

  Niewybuchowe inicjatory bezpieczne w obsłudze (brak ograniczeń ATF i ONZ)

  Płyta blokująca OSHA według najnowszej wersji NFPA 69

  Dysze mogą być sprawdzane na miejscu (NFPA 69) zamiast demontażu czy wprowadzania do zbiornika przez inne firmy

  Pobierz arkusz danych

 • Tłumiki E-HRD
  Tłumiki E-HRD

  Tłumik E-HRD jest przeznaczony do montażu na wszystkich typach zbiorników, przewodów i rur do pyłów, gazów i mieszanin hybrydowych. Zawór tłumika zamknięty jest kopułową tarczą i pierścieniem uszczelniającym. Ciśnienie jest w nim sprężane azotem. Pod kopułową tarczą znajdują się urządzenia uruchamiające, zawierające detonator i ładunek odcinania linii. W ciągu około 1,5 milisekundy ładunek odcinania linii wykonuje rowkowany otwór w zakresie 300 stopni wokół kopułowej tarczy. Po odcięciu kopułowej tarczy azot dociska tarczę w dół, a cały przekrój poprzeczny zostaje odsłonięty, aby umożliwić wypłynięcie proszku tłumiącego. Dzięki specjalnemu systemowi dysz zapewnione jest optymalne rozprowadzenie proszku tłumiącego.

  Pobierz arkusz danych

 • Sferyczna, sucha gaśnica chemiczna HRD
  Sferyczna, sucha gaśnica chemiczna HRD

  Gaśnicę chemiczną HRD zaprojektowano tak, aby uwolnić środek tłumiący w ciągu milisekund celem ugaszenia wybuchu w zbiorniku procesowym lub zablokowania rozprzestrzeniania się płomienia przez połączone przewody. Jest to sferyczny pojemnik przeznaczony do wielokrotnego napełniania, wykonany ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości. Składa się z pojemnika do przechowywania, zaworu napełniania, zespołu membrany bezpieczeństwa, płyty bezpieczeństwa, 30-calowego przewodu siłownika oraz aktywatora uruchamianego wybuchem. Pierścień podnoszący zapewnia łatwość obsługi.

  Pobierz arkusz danych

 • Tłumik PHRD
  Tłumik PHRD

  Te tłumiki są używane do tłumienia wybuchów gazów, oparów rozpuszczalników i pyłów łatwopalnych. Tłumiki dostarczają duże ilości środków tłumiących, które gaszą płomień eksplozji w jej wczesnym stadium, zapobiegając w ten sposób niebezpiecznemu wzrostowi ciśnienia.

  Cylindryczny pojemnik ze stali stopowej jest wypełniony 3 kg, 4 kg lub 16 kg proszkowego środka tłumiącego, który znajduje się pod ciśnieniem na poziomie 60 barów (880 psi) uzyskiwanym przez suchy azot. Wewnątrz kołnierza znajduje się zawiasowa klapka podparta belką, która jest utrzymywana w położeniu zamkniętym dzięki zatrzaskowi. Otwarcie jest inicjowane przez dwa tłokowe, niewybuchowe siłowniki sterowane kątomierzem. W momencie uruchomienia aktywatorów za pomocą impulsu elektrycznego z powiązanej jednostki sterującej tłoki przesuwają zatrzask, co powoduje otwarcie klapy. Azot następnie wydala z dużą prędkością środek tłumiący przez zespół rozprowadzający. Substancja trafia ostateczne do chronionego zbiornika.

  Pobierz arkusz danych

Urządzenia Izolacyjne

 • Zawór odcinający o wysokiej prędkości
  Zawór odcinający o wysokiej prędkości

  Zawór odcinający o wysokiej prędkości to rozwiązanie do kluczowych zastosowań izolacji przeciwwybuchowej. Reaguje w ciągu milisekund, tworząc mechaniczną barierę w rurociągu. Zawór odcinający o dużej prędkości ma korpus oraz pełnowymiarową bramkę, które wykonano ze stali nierdzewnej. Zawór zaprojektowano tak, aby wytrzymywał bez odkształceń falę deflagracyjną o ciśnieniu 150 psi. Zamyka się w ciągu milisekund dzięki szybkiemu uwalnianiu azotu do siłownika tłokowego. Azot jest dostarczany przez szybko opróżnianą butlę IEP Technologies. Wykrywanie zapewnia zwykle czujnik ciśnienia wybuchu IEP Technologies. Czujnik jest monitorowany przez jednostkę sterującą IEP Technologies, która zapewnia nadzór, alarm, uruchomienie systemu i zatrzymanie procesu. Typowe zastosowania zaworu obejmują izolację przeciwwybuchową na kolektorach pyłu, młynach, wentylatorach, przewodach odzyskujących opary, suszarkach i innych połączonych ze sobą urządzeniach procesowych.

  Pobierz arkusz danych

 • Pasywna izolacja IsoFlap™ — zawór klapowy
  Pasywna izolacja IsoFlap™ — zawór klapowy

  W przypadku sprzętu procesowego zamontowanego na zewnątrz lub blisko ściany zewnętrznej skuteczną metodą ochrony jest wentylacja przeciwwybuchowa. Aby jednak chronić sprzęt umieszczony we wcześniejszej części instalacji, istotne jest zastosowanie zabezpieczeń obejmujących ograniczanie rozprzestrzeniania się płomienia i palących się materiałów. Można to osiągnąć przez zastosowanie aktywnego systemu izolacji (chemicznego lub mechanicznego) lub przez zastosowanie pasywnego zaworu odcinającego. Pasywny zawór odcinający wybuch to samoczynne urządzenie, które zapewnia mechaniczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się płomienia i palących się materiałów do urządzeń umieszczonych we wcześniejszej części instalacji. Pasywny zawór odcinający realizuje funkcje specyficzne dla zaworów tego typu. Jest wyposażony między innymi w czujnik akumulacji, czujnik zużycia i panel interfejsu.i

  Pobierz dumny arkusz informacyjny

 • Pasywne Urzadenie Do Izolacji IsoDisc™
  Pasywne Urzadenie Do Izolacji IsoDisc™

  Gama pasywnych urządzeń izolujących typu IsoDiscTM firmy IEP Technologies to ekonomiczne i niezawodne rozwiązania do izolacji wybuchu, które ograniczją ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu w urządzeniach poprzedzających lub ryzyko przenoszienia się płomienia i ciśnienia na zewnątrz do otoczenia. Te pasywne rozwiązania izolacyjne jest skutecznym, samoczynnie uruchamiającymi się urządzeniem zapewniającymi izolację przeciwwybuchową na wlocie do chronionych zbiorników magazynujących lub urządzeń przetwarzających pyły palne, takie jak wloty zasysania powietrza do młynów lub przewody rurowe czystego powietrza połączone z urządzeniami, w których magazynowany lub przetwarzany jest pył wybuchowy.

  Pobierz dumny arkusz informacyjny

 • Pasywny zawór izolacyjny Ventex — zawór pływakowy
  Pasywny zawór izolacyjny Ventex — zawór pływakowy

  W przypadku sprzętu procesowego zamontowanego na zewnątrz lub blisko ściany zewnętrznej skuteczną metodą ochrony jest wentylacja przeciwwybuchowa. Aby jednak chronić sprzęt umieszczony we wcześniejszej części instalacji, istotne jest zastosowanie zabezpieczeń obejmujących ograniczanie rozprzestrzeniania się płomienia i palących się materiałów. Można to osiągnąć przez zastosowanie aktywnego systemu izolacji (chemicznego lub mechanicznego) lub przez zastosowanie pasywnego zaworu odcinającego. Pasywny zawór odcinający wybuch to samoczynne urządzenie, które zapewnia mechaniczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się płomienia i palących się materiałów do urządzeń umieszczonych we wcześniejszej części instalacji.

Odpowietrzniki I Odpowietrzniki Bezpłomieniowe

 • IV8 Bezpłomieniowe odpowietrzniki przeciwwybuchowe
  IV8 Bezpłomieniowe odpowietrzniki przeciwwybuchowe

  Bezpłomieniowy odpowietrznik przeciwwybuchowy IV8 to rozwiązanie przeciwwybuchowe dla zbiorników procesowych, które znajdują się wewnątrz budynku lub w miejscach, w których nie można bezpiecznie zastosować standardowej wentylacji przeciwwybuchowej. W takich zastosowaniach najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym mogą być bezpłomieniowe odpowietrzniki przeciwwybuchowe. W przypadku wybuchu urządzenie odpowietrzające otwiera się i odprowadza ciśnienie wybuchu oraz płomień przez ogranicznik płomienia, chłodząc w ten sposób gorące gazy i gasząc płomień. System IV8 składa się z wykonanego ze stali nierdzewnej odpowietrznika przeciwwybuchowego i siatki zatrzymującej płomień, zamkniętych w wytrzymałej obudowie pokrytej stalą węglową. Zintegrowany czujnik wykrywający rozerwanie odpowietrznika pozwala personelowi zakładu odpowiednio zareagować w przypadku wybuchu na chronionym obszarze.

  Pobierz arkusz danych

 • EVN Bezpłomieniowe odpowietrzniki przeciwwybuchowe
  EVN Bezpłomieniowe odpowietrzniki przeciwwybuchowe

  Wiele zbiorników procesowych znajduje się wewnątrz budynku lub w innych miejscach, w których nie można bezpiecznie zastosować standardowej wentylacji przeciwwybuchowej. W takich zastosowaniach najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym mogą być bezpłomieniowe wentylacje przeciwwybuchowe. Bezpłomieniowy odpowietrznik składa się z urządzenia odpowietrzającego ze zintegrowanym ogranicznikiem płomienia. Gdy nastąpi eksplozja, urządzenie odpowietrzające otwiera się i kieruje wybuch do ogranicznika płomienia. Gazy przechodzące przez materiał ogranicznika płomienia ulegają schłodzeniu, co pozwala zapobiec wyrzucaniu płomieni do otaczających obszarów. Zintegrowane elektroniczne elementy kontrolne informują personel zakładu o stanie systemu.

  Pobierz arkusz danych

 • Odpowietrzniki przeciwwybuchowe
  Odpowietrzniki przeciwwybuchowe

  Odpowietrzające panele przeciwwybuchowe IEP Technologies przeznaczone są do minimalizowania uszkodzeń zbiorników procesowych, kanałów i innych konstrukcji przemysłowych w przypadku deflagracji obejmującej materiały palne. Są to urządzenia odciążające zaprojektowane w taki sposób, aby rozrywać się pod wstępnie ustalonym ciśnieniem i umożliwiać w ten sposób kuli ogniowej i ciśnieniu z deflagracji przedostać się w bezpieczne miejsce. Te wysoce wydajne panele odpowietrzające pasują do ścian, a czasem do dachu zbiornika procesowego. Są dostępne w wielu różnych rozmiarach, konfiguracjach i klasyfikacjach oraz wykonywane są z różnych materiałów, co pozwala dopasować je do konkretnych zastosowań. Modele paneli odpowietrzających są dostępne jako prostokątne lub okrągłe, z kopułą oraz płaskie. Wśród dostępnych opcji można znaleźć panele izolowane oraz czujniki rozerwania, które informują o rozerwaniu panelu odpowietrzającego.

  Pobierz arkusz danych


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!