Izolacja Procesowa


Zagrożenie

Norma NFPA 654 wymaga, aby izolacja deflagracji była w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się płomienia między połączonymi ze sobą zbiornikami. Wiele zbiorników jest jednakże stosowanych bez tego istotnego elementu. Weźmy pod uwagę przykład pokazany tutaj. Zainstalowano kolektor pyłów z panelem odpowietrznika przeciwwybuchowego. Na dachu zamontowano odpowietrznik wydalający wybuch do atmosfery. Jednak bez bariery izolacyjnej płomień może szybko rozprzestrzeniać się z kolektora do połączonych z nim zbiorników, powodując fatalne w skutkach wybuchy wtórne. Odpowietrzanie połączonych ze sobą zbiorników nie wystarcza z powodu dużego źródła zapłonu i spiętrzającego się ciśnienia związanego z rozprzestrzenianiem się wybuchu.

Mechaniczny zawór odcinający

IEP Technologies oferuje zarówno pasywne, jak i aktywne opcje izolacji przeciwwybuchowej, łagodzące rozprzestrzenianie się płomienia. Pasywny zawór odcinający wybuch to samoczynne urządzenie, które zapewnia mechaniczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się płomienia i palących się materiałów między połączonymi urządzeniami. Aktywny szybki zawór odcinający zamyka się gwałtownie, aby zapewnić mechaniczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się deflagracji. Z założenia może wytrzymać pełne ciśnienie deflagracji w zamkniętym zbiorniku. Gdy problemem jest zanieczyszczenie produktu, w ramach zapobiegania deflagracji często wybiera się opcję izolowania mało wytrzymałych, połączonych ze sobą zbiorników. Zwykle czujniki ciśnienia zamontowane na zbiorniku wykrywają wzrost ciśnienia powodowany zbliżającym się wybuchem. Czujniki przesyłają sygnał do panelu sterowania, który uruchamia szybki zawór odcinający, przerywając jednocześnie proces.

Izolacje chemiczne

Bariery chemiczne izolujące wybuchy od IEP Technologies są uruchamiane w taki sam sposób, jak opisane wyżej rozwiązanie szybkiego zaworu odcinającego. W odpowiedzi na sygnał wyzwalający szybko uwalniają środek gaśniczy do kanału, łagodząc przechodzenie płomienia i palących się materiałów do połączonych ze sobą urządzeń procesowych. W dużym kanale dystrybucja środka tłumiącego odbywa się przez 3-calowy rurociąg. W przypadku małych kanałów środek tłumiący dostarczany jest przez zespół 1-calowego węża podłączonego do głowicy rozprowadzania środka tłumiącego zamontowanej na wsporniku.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!