ŻYWNOŚĆ I ZBOŻA

W przemyśle spożywczym i zbożowym wytwarzane są duże ilości łatwopalnego pyłu. Ponadto produkty uczestniczące w procesie w postaci drobnych cząsteczek — na przykład skrobia i cukry — stwarzają ciągłe zagrożenie wybuchem. Wartości KST różnią się w całym spektrum. Istnieją również szczególne wyzwania wobec systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Mianowicie, systemy te muszą być instalowane zgodnie ze specjalnymi praktykami instalacyjnym wymagającymi spełnienia norm sanitarnych takich produktów, jak dodatki do żywności czy mleko w proszku.


Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed eksplozją

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów chroniących przed eksplozją: bazujące na wentylacji, izolacji i tłumieniu. Rozwiązanie pasujące najlepiej do konkretnego zastosowania można znaleźć za pomocą poniższego schematu blokowego.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!