Urzadzenia Izolacyjne

Systemy izolacji przeciwwybuchowej służą do wykrywania wybuchu w naczyniu procesowym. Następnie tworzą one barierę, która zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia/wybuchu na inny podłączony sprzęt. Izolację przeciwwybuchową można stosować w zbiornikach, które chronione są przez systemy powstrzymywania, tłumienia lub odpowietrzania.


Zawór odcinający o wysokiej prędkości

Zawór odcinający o wysokiej prędkości to rozwiązanie do kluczowych zastosowań izolacji przeciwwybuchowej. Reaguje w ciągu milisekund, tworząc mechaniczną barierę w rurociągu.


Pasywny zawór odcinający IFV

Typoszereg pasywnych klapowych zaworów odcinających IEP Technologies to niedrogie i niezawodne rozwiązanie w zakresie izolacji przeciwwybuchowej, które ogranicza ryzyko propagacji wybuchu do wyposażenia umieszczonego w dalszej części instalacji. Te rozwiązania odcinania pasywnego to skuteczne, samoczynne urządzenia zapewniające izolację przeciwwybuchową na wlocie w celu ochrony zbiorników zawierających pyły łatwopalne, takich jak kolektory pyłu,
cyklony oraz inne sprzęty procesowe.


Pasywny zawór izolacyjny VENTEX — zawór pływakowy

W przypadku sprzętu procesowego zamontowanego na zewnątrz lub blisko ściany zewnętrznej skuteczną metodą ochrony jest wentylacja przeciwwybuchowa. Aby jednak chronić sprzęt umieszczony we wcześniejszej części instalacji, istotne jest zastosowanie zabezpieczeń obejmujących ograniczanie rozprzestrzeniania się płomienia i palących się materiałów.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!