PRZEMYSŁ AEROZOLI

W przemyśle aerozolowym na eksplozję najbardziej narażone są obszary ładowania i odzyskiwania, w których pojemniki są wypełniane aerozolami lub w których aerozole te są z nich odzyskiwane. Ryzyko obejmuje zagrożenie życia osób pracujących w tych pomieszczeniach. Do wybuchu może dojść nawet w przypadku uwolnienia niewielkiej ilości palnych oparów, które mogą dotrzeć do źródła zapłonu. Podstawowym rozwiązaniem jest szybkie wykrywanie płomienia połączone z systemem tłumienia wybuchów, środkami prewencyjnymi, wentylacją, wykrywaniem gazu oraz konstrukcjami ograniczającymi uszkodzenia. System tłumienia wykorzystuje wysokoprzepustową technologię wyładowywania z użyciem wody.

Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed eksplozją

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów chroniących przed eksplozją: bazujące na wentylacji, izolacji i tłumieniu. Rozwiązanie pasujące najlepiej do konkretnego zastosowania można znaleźć za pomocą poniższego schematu blokowego.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!