ZAGROŻONY SPRZĘT PROCESOWY

Obiektom przemysłowym towarzyszą różnorodne procesy i urządzenia procesowe zagrożone wybuchami powodowanymi łatwopalnymi pyłami i oparami. Sprzęt stosowany do suszenia, zbierania, mielenia, transportu i filtrowania materiałów palnych pracuje w warunkach ciągłego zagrożenia eksplozją. Firma IEP Technologies ma rozległe doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań ochronnych dla takich procesów i zbiorników. Niektóre z tych rozwiązań, oraz towarzyszące im ryzyka wybuchu, opisano poniżej.

ZAGROŻONY SPRZĘT PROCESOWY


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!