Pasywny zawór izolacyjny VENTEX — zawór pływakowy

W przypadku sprzętu procesowego zamontowanego na zewnątrz lub blisko ściany zewnętrznej skuteczną metodą ochrony jest wentylacja przeciwwybuchowa. Aby jednak chronić sprzęt umieszczony we wcześniejszej części instalacji, istotne jest zastosowanie zabezpieczeń obejmujących ograniczanie rozprzestrzeniania się płomienia i palących się materiałów. Można to osiągnąć przez zastosowanie aktywnego systemu izolacji (chemicznego lub mechanicznego) lub przez zastosowanie pasywnego zaworu odcinającego. Pasywny zawór odcinający wybuch to samoczynne urządzenie, które zapewnia mechaniczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się płomienia i palących się materiałów do urządzeń umieszczonych we wcześniejszej części instalacji.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!