Pasywny zawór odcinający IsoFlap™

Typoszereg pasywnych klapowych zaworów odcinających IEP Technologies to niedrogie i niezawodne rozwiązanie w zakresie izolacji przeciwwybuchowej, które ogranicza ryzyko propagacji wybuchu do wyposażenia umieszczonego w dalszej części instalacji. Te rozwiązania odcinania pasywnego to skuteczne, samoczynne urządzenia zapewniające izolację przeciwwybuchową na wlocie w celu ochrony zbiorników zawierających pyły łatwopalne, takich jak kolektory pyłu, cyklony oraz inne sprzęty procesowe. Dostępne modele obejmują klapowe zawory odcinające IFV i IFV-M. Wersja IFV posiada certyfikat firmy zewnętrznej jako system zabezpieczający zgodnie z dyrektywą UE 2014/34/UE (Dyrektywa Atex) i posiada aprobatę w zakresie odcinania wybuchów pyłu. Zawór IFV-M wyposażony jest w zintegrowane monitorowanie poziomu akumulacji pyłu w korpusie zaworu oraz położenia zasuwy, spełniające wymagania dyrektywy OSHA Combustible Dust Directive, NFPA 654 i NFPA 69.

Zarówno zawór IFV, jak i IFV-M mają trwały korpus ze stali węglowej
oraz klapę z wysokiej jakości stopowej stali nierdzewnej. Zawór zaprojektowano z myślą o wytrzymałości na wysokie maksymalne zredukowane ciśnienie wybuchu (P zred.) określone w specyfikacji podanej niżej. W czasie pracy klapa zaworu jest utrzymywana w położeniu otwartym przez przepływ powietrza procesowego. W przypadku wybuchu front ciśnienia zamyka i blokuje klapę w pozycji zamkniętej, hamując propagację płomienia i ciśnienia do położonego dalej wyposażenia.

Jako opcja dostępny jest moduł interfejsu IFV-M, który jest opartym
na płytce drukowanej urządzeniem monitorującym system zaprojektowanym do stosowania z zaworami klapowymi w wersji IFV-M. Moduł interfejsu zawiera samoistnie bezpieczne bariery do monitorowania czujników IFV-M, oferuje funkcje blokowania procesu i zawiera funkcje diagnostyczne oraz konserwacyjne. Panel interfejsu działa przy napięciu 120 lub 230 V AC.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!