Butle z czynnikiem gaszącym typ PHRD

Te tłumiki są używane do tłumienia wybuchów gazów, oparów rozpuszczalników i pyłów łatwopalnych. Tłumiki dostarczają duże ilości środków tłumiących, które gaszą płomień eksplozji w jej wczesnym stadium, zapobiegając w ten sposób niebezpiecznemu wzrostowi ciśnienia.

Cylindryczny pojemnik ze stali stopowej jest wypełniony 3 kg, 4 kg lub 16 kg proszkowego środka tłumiącego, który znajduje się pod ciśnieniem na poziomie 60 barów (880 psi) uzyskiwanym przez suchy azot. Wewnątrz kołnierza znajduje się zawiasowa klapka podparta belką, która jest utrzymywana w położeniu zamkniętym dzięki zatrzaskowi. Otwarcie jest inicjowane przez dwa tłokowe, niewybuchowe siłowniki sterowane kątomierzem. W momencie uruchomienia aktywatorów za pomocą impulsu elektrycznego z powiązanej jednostki sterującej tłoki przesuwają zatrzask, co powoduje otwarcie klapy. Azot następnie wydala z dużą prędkością środek tłumiący przez zespół rozprowadzający. Substancja trafia ostateczne do chronionego zbiornika.

Pobierz arkusz danych


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!