Bezpłomieniowy odpowietrznik EVN

Wiele zbiorników procesowych znajduje się wewnątrz budynku lub w innych miejscach, w których nie można bezpiecznie zastosować standardowej wentylacji przeciwwybuchowej. W takich zastosowaniach najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym mogą być bezpłomieniowe wentylacje przeciwwybuchowe. Bezpłomieniowy odpowietrznik składa się z urządzenia odpowietrzającego ze zintegrowanym ogranicznikiem płomienia. Gdy nastąpi eksplozja, urządzenie odpowietrzające otwiera się i kieruje wybuch do ogranicznika płomienia. Gazy przechodzące przez materiał ogranicznika płomienia ulegają schłodzeniu, co pozwala zapobiec wyrzucaniu płomieni do otaczających obszarów. Zintegrowane układy elektroniczne kontrolujące wykrywanie otwarcia mogą informować personel zakładu o stanie systemu.

Funkcje i zalety zaworów wydmuchowych w skrócie:

✔ Wewnętrzne zmniejszanie ciśnienia wybuchu bez płomieni wybuchowych ani kanałów odpowietrzających
✔ Reagują i otwierają się przy ustawieniu niskiego ciśnienia (standardowo przy 0,05 bara)
✔ Zgodność z ATEX i NFPA
✔ Odporność na pełne podciśnienie
✔ Zawory wydmuchowe (uwalniające eksplozję) są produkowane w różnych rozmiarach pasujących do większości aplikacji
✔ Nieprzerwana praca po wybuchu, zmniejszone niebezpieczeństwo pożaru i kolejnych eksplozji dzięki natychmiastowemu ponownemu uszczelnieniu
✔ Są praktycznie bezobsługowe
✔ Elastyczność — nie ma potrzeby projektowania instalacji z zewnętrznymi komponentami ani w sąsiedztwie ścian zewnętrznych

Zawory uwalniające eksplozję wykonywane są z różnych materiałów w celu spełnienia specyficznych wymogów technicznych. Opcjonalny czujnik ruchu zaworu i alternatywne materiały pierścieni O-ring zapewniają wszechstronność w wielu zastosowaniach.

Download the Product Information Sheet


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!