LOKALNE STOSOWANIE ŚRODKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH


Optymalizacja ilości wody używanej w lokalnych systemach gaśniczych

Lokalne systemy przeciwpożarowe stanowią pierwszą linię ochrony przeciwpożarowej i w związku z tym są wymagane do skutecznego eliminowania zagrożeń pożarowych. Jednak zbyt duża ilość wody może skutkować innymi problemami. Bardzo ważne jest określenie, a następnie zastosowanie odpowiedniej ilości wody do gaszenia pożaru.

Zakres zastosowań jest bardzo szeroki, począwszy od strugarek lub pras stołowych w przemyśle obróbki drewna, aż po stacje odbioru biomasy lub palniki hybrydowe w przemyśle bioenergetycznym. Lokalne systemy ochrony przeciwpożarowej są dostosowane do każdego chronionego procesu i zapewniają o wiele bardziej ukierunkowane rozwiązania ochronne niż systemy przeciwpożarowe chroniące cały zakład.


Zrozumienie konstrukcji lokalnych systemów przeciwpożarowych to klucz do zapewnienia wydajności systemu

Wielkość rozpylanych kropel, kąt rozpylania dyszy, sposób, w jaki aerozol przedostaje się do strumienia materiału, czas przebywania rozpylonej cieczy i prędkość zaworu roboczego to ważne parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania lokalnego systemu gaśniczego.

Atexon oferuje kompaktowe systemy gaśnicze, które można łatwo integrować w różnych zastosowaniach, jak również specyficzne rozwiązania gaśnicze dostosowane do procesów klienta.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!