Deflagracja to proces spalania, który rozprzestrzenia się przez gaz lub wzdłuż powierzchni materiału w szybkim tempie, napędzanym zjawiskiem przenoszenia ciepła. Systemy IEP Technologies zostały zaprojektowane z myślą o wykrywaniu i powstrzymywaniu wybuchów przed rozprzestrzenianiem się na połączony sprzęt i inne lokalizacje w zakładzie przetwórczym.

Istnieją dwa podejścia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się deflagracji przez rurociągi i uszkadzaniu przez nią sprzętu.

Pierwszym jest zastosowanie systemu tłumienia chemicznego. W układzie tym fala ciśnienia wykrywana jest przez wrażliwy czujnik. Ciśnienie mierzone jest przez jednostkę sterującą, która uwalnia chemiczny środek tłumiący do rurociągu, ograniczając przechodzenie płomienia i palącego się materiału do dalszego odcinka rurociągu.

Drugie podejście polega na zastosowaniu systemu izolacji mechanicznej. W układzie tym fala ciśnienia wykrywana jest przez wrażliwy czujnik. Ciśnienie mierzone jest przez jednostkę sterującą, która zamyka szybką zasuwę nożową, tworząc tym samym barierę zatrzymującą płomień i palący się materiał przed przemieszczaniem się do dalszego odcinka rurociągu.

Oba te podejścia służące eliminowaniu deflagracji bez ryzyka uszkodzenia sprzętu i powodowania obrażeń u pracowników zostały uznane za wysoce skuteczne. Systemy IEP Technologies stosowane są do eliminowania problemów związanych z deflagracją i używane są na całym świecie.


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!